Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


Правилник на устройството и функциите на РУО

Харта на клиента                                        

 Вътрешни правила административно обслужване

Инфо издаване удостоверения

Заявление клас ново РУО - Габрово

Протокол устно заявление клас ново РУО - Габрово

Заявление МПС ново РУО - Габрово

Протокол устно заявление МПС ново

Инфо издаване удостоверения УП2 и УП3

Заявление УП2

Протокол устно заявление УП2

Заявление УП3

Протокол устно заявление УП3

Анкетна карта РУО - Габрово

Консултации, представляващи законен интерес

Уточняване на разлики между издадено УП и данните от инф. система на НОИ

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионално управление на образованието - Габрово