Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ГАБРОВО

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

№ по ред

Структурни звена

и длъностни наименования

Име, презиме, фамилия

Вх. №

и дата на подаване на декларацията

1 2 3 4
 

 

РИО – Габрово

РУО – Габрово/считано от 01.08.2016 г. съгласно ЗПУО/

 

   
1. Началник на инспекторат Георги Александров Маринов 119-РД-21-01/22.01.2009 г.
  Отдел „АПФСИО”    
2. Началник на отдел Юлия Николова Влаева 2029/8-РД-21-01/12.01.2009 г.
3. Главен счетоводител Маргарита Иванова Митева 2029/8-РД-21-01/07.01.2009 г.
4. Главен юрисконсулт Звезделина Георгиева Златева 2029/8-РД-21-01/13.01.2009 г.
5. Старши експерт по информационно осигуряване

Цвятко Димитрова Цвятков

Цветомир Ангелов Павлов

Катя Иванова Димитрова

2029/8-РД-21-01/07.01.2009 г.

1597-РД-05/10.08.2015 г.

2555-РД-05/23.12.2016 г.

6. Старши специалист „Човешки ресурси” Диана Симеонова Стефанова 2029/8-РД-21-01/07.01.2009 г.
7. Технически сътрудник – касиер

Теменуга Христова Бороджукова

Виктория Радославова Маркова

50-РД-21-01/13.01.2009 г.

1889-ЧР-10/19.07.2013 г.

  Отдел „ИОМД”    
8. Началник на отдел Грациела Петрова Родева- Атанасова 2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.
9. Старши експерт по ОСО Галина Рачева Рачева 2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.
10. Старши експерт по ОСО Величка Христова Стоянова 2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.
11. Старши експерт по начално образование Рена Семова Илиева 50-РД-21-01/13.01.2009 г.
12. Старши експерт по природни науки и екология Катюша Георгиева Станчева 2029/8-РД-21-01/07.01.2009 г.
13. Старши експерт по професионално образование Андрея Колев Деков 2029/8-РД-21-01/07.01.2009 г.
14. Старши експерт по физическо възпитание Христо Лазаров Донков 2029/8-РД-21-01/07.01.2009 г.
15. Старши експерт по БЕЛ Елена Велчева Григорова 1696-РД-21-01/01.10.2009 г.
16. Старши експерт по матем., информ. и ИТ Снежана Христова Блажева 119-РД-21-01/21.04.2009 г.
17. Старши експерт по предучилищно възпитание

Даниела Стефанова Халачева

Даниела Стефанова Халачева

119-РД-21-01/21.04.2009 г.

1590-РД-21-01/29.11.2010 г.

18.

Старши експерт по общ. науки и гр. образование

Деян Христов Дойнов

Деян Христов Дойнов

Деян Христов Дойнов

Деян Христов Дойнов

119-РД-21-01/21.04.2009 г.

1631-РД-21-01/26.08.2011 г.

2267-РД-21-01/18.11.2015 г.

19. Старши експерт по професионално образование

Ивелина Райчева Димитрова

Ивелина Райчева Димитрова

Ивелина Райчева Ненова

Ивелина Райчева Ненова

119-РД-21-01/21.04.2009 г.

1590-РД-21-01/30.09.2010 г.

2171-РД-21-01/10.09.2013 г.

2436-РД-05/07.12.2016 г.

20. Старши експерт по ОСО Емилия Дянкова Ангелова 1697-РД-21-01/01.10.2009 г.
21. Старши експерт по ОСО Мариета Иванова Въткова 1971-РД-05/08.11.2012 г.
22. Старши експерт по чуждоезиково обучение

Севдалина Христова Паришева

Елка Милотинова Пастухова

1328-ЧР-10/09.05.2013 г.

2466-ЧР-10/21.12.2015 г.

23. Старши експерт по физическо възпитание и спорт Таня Христова Горанова 1329-ЧР-10/09.05.2013 г.
 

 

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

 

   
1. Национална Априловска гимназия - Габрово

Анна Георгиева Маринова

Снежана Илиева Рачевиц

Снежана Илиева Рачевиц  

119-РД-21-01/22.01.2009 г.

1464-ЧР-10/03.09.2012 г.

2934-РД-21-02/02.12.2013 г.

2. ПГпо строителство - Габрово инж. Величко Георгиев Велков  119-РД-21-01/27.01.2009 г.
3. ПТГ „Д-р Н. Василиади”- Габрово  инж. Васил Иванов Христов  119-РД-21-01/26.01.2009 г.
4. ПГпо текстил и моден дизайн - Габрово инж. Веселин Младенов Радков  2019/8-РД-21-01/09.01.2009 г.
5. ПГпо туризъм "Пенчо Семов" - Габрово

Диана Йорданова Иванова 

Илиана Иванова Илиева

Радослав Стефанов Стоянов

2029/8-РД-21-01/05.01.2009 г.

1550-РД-21-01/01.08.2011 г.

1881-РД-21-01/06.10.2011 г.

6. ПУ"Н.Палаузов” - Габрово

Анелия Михайлова Александрова

Анелия Михайлова Александрова

Мариана Христова Димитрова - Стоянова

50-РД-21-01/20.01.2009 г.

1208-РД-21-01/30.06.2010 г.

1902-ЧР-10/17.10.2016 г.

7.

РЦПИОВДУСОП – Габрово

РЦПППО – Габрово

Димитър Петков Димитров 

Димитър Петков Димитров

Надежда Димова Пунчева 

119-РД-21-01/22.01.2009 г.

114-РД-21-01/18.03.2010 г.

1626-ЧР-10/23.08.2016 г.

8. ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Керека,Общ. Дряново

Росица Иванова Николаева 

Росица Иванова Николаева 

50-РД-21-01/20.01.2009 г.

1208-РД-21-01/30.06.2010 г.

9. ПГ по транспорт и машиностроене – с. Градница, общ. Севлиево

Албена Здравкова Лечева

Албена Здравкова Лечева

50-РД-21-01/13.01.2009 г.

1830-РД-21-01/29.09.2011 г.

10. ПГМСС „М. Попов“ – Севлиево

Росица Дончева Иванова

Росица Драганова Цочева 

50-РД-21-01/16.01.2009 г.

1208-РД-21-01/30.06.2010 г.

11. ПГпо керамика и мебелно производство – Севлиево

Нели Петрова Христова 

Нели Петрова Христова 

2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.

1208-РД-21-01/30.06.2010 г.

12. ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров” – Севлиево Иван Ненчев Томев  50-РД-21-01/21.01.2009 г.
13. ООУССБЗ „Ангел Кънчев” – гр. Плачковци Корнелия Петрова Мотова  50-РД-21-01/15.01.2009 г.
14. ПТГ „Димитър Крусев” – Дряново Стефка Петрова Ноева 1303-РД-21-01/26.07.2010 г.
 

 

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

   
 

 

Община Габрово

 

   
1. HУ „Васил Левски“ - Габрово

Валентина Василева Венкова – Иванова

Валентина Василева Венкова – Иванова

119-РД-21-01/27.01.2009 г.

1303-РД-21-01/21.07.2010 г.

2. ОУ „Ран Босилек“ - Габрово

Нина Динева Митева

Нина Динева Митева

2029-РД-21-01/07.01.2009 г.

1303-РД-21-01/21.07.2010 г.

3. ОУ „Hеофит Рилски“ - Габрово

Мая Стоянова Колева

Мая Стоянова Колева

2029/8-РД-21-01/12.01.2009 г.

1934-РД-21-01/12.11.2010 г.

4. ОУ „Цанко Дюстабанов“ - Габрово

Радостина Евгениева Комарницка

Ива Василева Христова

2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.

1695-ЧР-10/-2.09.2015 г.

5. ОУ „Христо Смирненски“ - Габрово Минчо Андреев Дойкин 2029/8-РД-21-01/06.01.2009 г.
6. ОУ „Иван Вазов“- Габрово Стелиана Стоянова Постомпирова 2029/8-РД-21-01/05.01.2009 г.
7. ОУ „Hикола Войновски“ - Габрово

Гриша Райков Георгиев

Миглена Митева Дойкин

2029/8-РД-21-01/06.01.2009 г.

1363-РД-21-01/10.08.2010 г.

8. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - Габрово

Гинка Макавеева Стоянова

Стефка Христова Радева

2029-РД-21-01/09.01.2009 г.

1328-ЧР-10/21.06.2016 г.

9. ОУ „Hайден Геров“ - с. Яворец, общ. Габрово Йорданка Стоянова Христова 119-РД-21-01/22.01.2009 г.
10. ОУ „Христо Ботев“ - Габрово

Пенка Петрова Петкова – Пенчева

Марияна Иванова Колева

Марияна Иванова Колева

2029/8-РД-21-01/12.01.2009 г.

1289-ЧР-10/20.06.2016 г.

1366-ЧР-10/01.08.2016 г.

11. СОУ „Отец Паисий“ - Габрово

Грета Димитрова Найденова

Грета Димитрова Найденова

2029/8-РД-21-01/05.01.2009 г.

1303-РД-21-01/21.07.2010 г.

12. СОУ „Райчо Каролев“ - Габрово

Снежана Калчева Сидерова

Снежана Калчева Сидерова

50-РД-21-01/14.01.2009 г.

1303-РД-21-01/21.07.2010 г.

13. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” - Габрово

Цветана Йорданова Кюмюрджиева

Цветана Йорданова Кюмюрджиева

50-РД-21-01/14.01.2009 г.

1303-РД-21-01/23.07.2010 г.

14. HАОП – Габрово Цанка Денева Костадинова 50-РД-21-01/21.01.2009 г.
 

 

Община Дряново

 

   
1. ОУ „Васил Априлов“ - с. Гостилица

Красимира Добрева Гочева

Снежина Иванова Симеонова

Маргарита Йорданова Атанасова

50-РД-21-01/15.01.2009 г.

2763-ЧР-10/12.11.2013 г.

221-ЧР-10/28.01.2014 г.

2. СОУ „Максим Райкович“ -Дряново

Румяна Станчева Стоянова

Румяна Станчева Стоянова

Румяна Станчева Стоянова

Катерина Илиева Стефанова

2029/8-РД-21-01/07.01.2009 г.

1615-РД-21-01/16.09.2009 г.

281-РД-21-01/01.03.2010 г.

1804 – РД-21 -01/26.09.2011 г.

3. ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново

Георги Николаев Пенков

Мария Иванова Събева

Снежина Иванова Симеонова

Людмила Петкова Асенова

2029/5-РД-21-01/05.01.2009 г.

1567-ЧР-10/13.09.2012 г.

240-ЧР-10/29.01.2014 г.

169-ЧР-10/07.02.2017 г.

4. ПТГ „Димитър Крусев“ - Дряново

Росица Драганова Цочева

Стефка Петрова Ноева

Красимир Николаев Андреев

2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.

1303-РД-21-01/26.07.2010 г.

2116-ЧР-10/16.11.2011 г.

 

 

Община Севлиево

 

   
1. HУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - Севлиево Цанка Атанасова Костова 2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.
2. 1ОУ „Христо Ботев“ – Севлиево  

Никола Аспарухов Гърков

Никола Аспарухов Гърков

2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.

1303-РД-21-01/21.07.2010 г.

3. 2ОУ „Стефан Пешев“- Севлиево Николай Захариев Ненков 2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.
4. ОУ „Христо Ботев“- с. Добромирка Николина Савова Савова 119-РД-21-01/27.01.2009 г.
  ОУ „Христо Ботев“- с. Добромирка

Иванка Донева Димитрова

Иванка Донева Димитрова

Йорданка Първанова Георгиева

1592-РД-21-01/14.09.2009 г.

1303-РД-21-01/26.07.2010 г.

1592-ЧР-10/02.09.2015 г.

5. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Душево

Стефан Тодоров Стоянов

Мариелка Цонева Цонева

50-РД-21-01/21.01.2009 г.

1591-ЧР-10/11.08.2016 г.

6. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Градница

Кина Николова Петрова

Румяна Иванова Боевска – Йоновска

Румяна Инанова Боевска – Йоновска

50-РД-21-01/16.01.2009 г.

1590-РД-21-01/29.09.2010 г.

1791 – РД-21-01/21.09.2011 г.

7. ОУ „Св. Солунски братя“- с. Крамолин

Митко Костадинов Петров

Михаил Василев Милков

50-РД-21-01/16.01.2009 г.

2199-РД-21-01/12.09.2013 г.

8. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. П.Славейков

Емил Горанов Александров

Маргарита Тодорова Тинкова

Маргарита Тодорова Тинкова

2029/8-РД-21-01/09.01.2009 г.

1059-РД-21-01/01.06.2010 г.

205-ЧР-10/27.01.2014 г.

9. ОУ „Емилиян Станев“ – с. Ряховците Панчо Петров Вълчев 50-РД-21-01/21.01.2009 г.
10. ОУ „Васил Левски“ – с. Шумата

Елка Димитрова Генова

Елка Димитрова Генова

50-РД-21-01/20.01.2009 г.

1303-РД-21-01/21.07.2010 г.

11. СОУ „Васил Левски“ – Севлиево Тома Панайотов Томев 50-РД-21-01/15.01.2009 г.
12. Детски комплекс – Севлиево Венета Петрова Петкова 119-РД-21-01/26.01.2009 г.
13. ОУ „Емилиян Станев“ – с. Ряховците

Богдана Драганова Георгиева

Богдана Драганова Георгиева

Хава Мустафова Нуриева

114-РД-21-01/22.01.2010 г.

1303-РД-21-01/21.07.2010 г.

411-ЧР-10/09.03.2015 г.

14. ПГ „Марин Попов“ - Севлиево

Нели Петрова Христова

Нели Петрова Христова

1160-ЧР-10/26.05.2015 г.

1620-ЧР-10/12.08.2015 г.

 

 

Община Трявна

   
1. ОУ "Проф.П.Н. Райков"- Трявна

Недялко Тодоров Недев

Виолета Пенчева Иванова

2029/8-РД-21-01/13.01.2009 г.

1274-ЧР-10/22.06.2016 г.

2. ОУ "Васил Левски"- гр.Плачковци

Ценка Николова Гьонкова

Ценка Николова Гьонкова

2029-РД-21-01/07.01.2009 г.

1590-РД-21-01/29.09.2010 г.

3.

СОУ "П.Р.Славейков"- Трявна

СОУ "П.Р.Славейков"- Трявна

Стефанка Петрова Братванова

Гергана Василева Ганчева

50-РД-21-01/16.01.2009 г.

1872-ЧР-10/19.09.2014 г.

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ГАБРОВО

№ по ред

Структурно звено

и длъностни наименования

Име, презиме, фамилия

Вх. №

и дата на подаване на декларацията

1. Ръководител на Център за кариерно ориентиране - Габрово

Венелин Иванов Велчев

Венелин Иванов Велчев

1641-ЧР-10/03.10.2012 г

351-ЧР-10/18.02.2016 г.

2. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово

Светлана Райчева Минчева

Светлана Райчева Минчева

1634-ЧР-10/03.10.2012 г.

353-ЧР-10/18.02.2016 г.

3. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово

Пенко Атанасов Атанасов

Пенко Атанасов Атанасов

1637-ЧР-10/03.10.2012 Г.

351-ЧР-10/18.02.2016 г.

4. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово

Христофор Атанасов Моллов

Христофор Атанасов Моллов

1665-ЧР-10/03.10.2012 г.

353-ЧР-10/18.02.2016 г.

5. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово Даниела Иванова Пенева 1396-ЧР-10/04.07.2016 г.

 

 

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – ГАБРОВО

№ по ред

Структурно звено

и длъностни наименования

Име, презиме, фамилия

Вх. №

и дата на подаване на декларацията

1. Ръководител на Център за кариерно ориентиране - Габрово

Венелин Иванов Велчев

Венелин Иванов Велчев

1641-ЧР-10/03.10.2012 г

351-ЧР-10/18.02.2016 г.

2. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово

Светлана Райчева Минчева

Светлана Райчева Минчева

1634-ЧР-10/03.10.2012 г.

353-ЧР-10/18.02.2016 г.

3. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово

Пенко Атанасов Атанасов

Пенко Атанасов Атанасов

1637-ЧР-10/03.10.2012 Г.

351-ЧР-10/18.02.2016 г.

4. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово

Христофор Атанасов Моллов

Христофор Атанасов Моллов

1665-ЧР-10/03.10.2012 г.

353-ЧР-10/18.02.2016 г.

5. Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране - Габрово Даниела Иванова Пенева 1396-ЧР-10/04.07.2016 г.

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионално управление на образованието - Габрово