Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - ГабровоСправка за минималния и максималния бал по паралелки в РУО ГАБРОВО III класиране


Справка за минималния и максималния бал по паралелки в РУО ГАБРОВО II класиране


 Справка за минималния и максималния бал по паралелки в РУО ГАБРОВО


Статистика за отворени въпроси


Статистика за успеваемост


Статистика за успеваемост


Статистика за затворени въпроси


Статистика за затворени въпроси


Статистика за допълнителен модул


Статистика за допълнителен модул


Статистика за отворени въпроси


Статистика за успеваемост по полове и изпити


Информация за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип.


Заповед РД №09-1849/27.03.2017г. за съгласуване на Държавни план-прием след завършен VII и VIII клас

Приложение 1 към Заповед РД №09-1849/27.03.2017г. за съгласуване на Държавни план-прием след завършен VII клас


ЗАПОВЕД № РД-06-73/28.03.2017 на Началника на РУО - Габрово за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас по профили за Национална Априловска гимназия


ЗАПОВЕД № РД-06-69/27.03.2017 на Началника на РУО - Габрово за утвърждаване на държавен план-прием в VIII клас по профили и професии

 


ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД09-1362/14.09.2016Г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО)

 


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС И СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

 


НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ                        
                                           

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионално управление на образованието - Габрово