Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


ЗАПОВЕД № РД-06-155/14.06.2017 на Началника на РУО - Габрово за утвърждаване на държавен план-прием
в V клас (изменение на ЗАПОВЕД № РД-06-68/27.03.2017)


ЗАПОВЕД № РД-06-68/27.03.2017 на Началника на РУО - Габрово за утвърждаване на държавен план-прием
в V клас


Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола:

2014г., Всички права запазени.
Регионално управление на образованието - Габрово